Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

 

1.1. İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan ALICI’nın, SATICI tarafından işletilmekte olan www.seferihisarsambalicisi.com.tr; (bundan sonra WEB SİTESİ olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimatı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.

 

1.2. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.seferihisarsambalicisi.com.tr sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

1.3. SATICI BİLGİLERİ

 

Ünvanı : Meşhur Seferihisar Şambalicisi

 

Adresi : Camikebir Mahallesi, 51.Sokak, 4/A, Seferihisar / İZMİR

 

Telefon :(+90) 552 494 19 60

 

Eposta : info@seferihisarsambalicisi.com.tr

 

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN TARİHİ

 

2.1. İşbu sözleşme ALICI’nın WEB SİTESİ üzerinde siparişinin tamamlandığı tarihte taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI eposta adresine gönderilmiştir.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

 

3.1. ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri fatura üzerinde belirtilir.

 

MADDE 4 – ÜRÜNLERİN TESLİMATI

 

4.1. ÜRÜN, ALICI’ya 7 iş günü içerisinde, satın alma işlemi sırasında belirtilen kargo firmasın tarafından teslim edilir. Oluşabilecek zorunlu haller, SATICI tarafından ALICI’ya e-posta yoluyla bildirilir.

 

MADDE 5 – ÖDEME ŞEKLİ

 

5.1. ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

 

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER

 

6.1. ALICI, WEB SİTESİ ‘nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

 

6.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici ‘ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

6.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.

 

6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

6.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

6.6. Sözleşme konusu ürünün bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

6.7. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edilir. SATICI’nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

 

6.8. ÜRÜN’ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 7 iş günü içerisinde teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

 

6.9. Ürün sayfasında gösterilen görsellerin tamamı referans amaçlıdır ve gerçek ürünü yansıtmayabilir.

 

MADDE 7 – CAYMA HAKKI

 

7.1. Türk Ticaret Kanunu gereğince gıda maddeleri, içecekler veya diğer günlük tüketim maddeleri için cayma hakkı bulunmamaktadır. Kusurlu ürün nedeniyle iade hakkının kullanılması ise ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

 

7.2. İade hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ÜRÜN’ün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

 

7.3. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

 

7.4. ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ÜRÜN söz konusu olduğunda ALICI cayma hakkını kullanamaz.

 

MADDE 8 – DELİL ANLAŞMASI VE YETKİL’İ MAHKEME

 

8.1. Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

8.2. ALICI bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 


Şartlar & Koşullar

AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ


“seferihisarsambalicisi.com.tr”, tüm TÜRKİYE’ye açık sanal bir alışveriş sitesidir. Tüm üyeler için verilen hizmetler standart ve ücretsizdir. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgileriniz yer alacağı üyelik formunu doldururken aşağıdaki şartları peşinen kabul etmiş sayılmaktasınız. 


Seferihisarsambalicisi.com.tr, aşağıdaki hükümleri ve genel kullanım koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.


Aşağıdaki maddelere dayanarak; seferihisarsambalicisi.com.tr, üyenin siteyle olan bağlantısına son verebilir bunun sonucunda aşağıda belirtilen maddelere kişi ve kişilerin teşebbüsünde kanuni haklarını saklı tutar.


1- Genel ahlak kurallarına aykırı ifadeleri ve T.C. yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye yüklenmesinde, eksik, yanlış, yanıltıcı, hakaret dolu bilgilerin siteye yüklenmesi durumunda bulunmak.


2- Sitedeki her türlü materyalin kısmen ya da tamamıyla alınıp kopyalanması, kişi ve kişilere özgü kullanımı ve kamuoyunda yanlış bilgilerin edinilmesini sağlayıcı durumlarda bulunmak.


3- Üyelere verilen ya da her üyenin kendisinin belirlediği kullanıcı adı, şifre gibi siteye giriş için gerekli olan bilgilerin kullanım haklarının 3. şahıslara veya kurumlara devredilmesi veya kullanımına izin verilmesinde direkt olarak o üye sorumludur.


Üye internette başka bir kullanıcının IP adresini, e-posta adresini kullanıcı adı ve şifresini kullanamayacağı gibi başka üyelere ait özel bilgilere de ulaşamaz ve kullanamaz. Seferihisarsambalicisi.com.tr’de bu şekilde bilgi hırsızlığı teşebbüsünde bulunmak.


4- Sitenin güvenliğini tehdit edecek, yazılımların çalışmasını engelleyecek, bilgi hırsızlığı ve o bilgilerin kullanımı, silinmesi, değiştirilmesi teşebbüsünde bulunmak.


5- Yukarıdaki maddelere ulaşmaya ve uygulamaya çalışmış olmak, haksız menfaat  kazanmaya çalışmak gibi teşebbüslerde bulunan kişi ve kişileri seferihisarsambalicisi.com.tr’nin tespiti sonucunda Erol Usta’nın Tarifi Meşhur Seferihisar Şambalicisi 1960; TC kanunlarının vermiş olduğu haklardan yararlanıp bu tür kişi ve kişilere dava açmak, üye veya üyelerin üyeliğini iptal etmek ve satış sözleşmesini tek taraflı feshederek, sitede barındırmama hakkı bulunmaktadır.


6- Üye, seferihisarsambalicisi.com.tr sitesinden ve verdiği hizmetlerden yararlanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Meşhur Seferihisar Şambalicisi’nin hizmetleriyle ilişkili yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, maddi ve manevi her türlü sorumluluk üye’ye aittir.


7- Seferihisarsambalicisi.com.tr üyesi, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin seferihisarsambalicisi.com.tr’yi kullanmasına engelleyici, zorlaştırıcı teşebbüslerde bulunamaz. Bu teşebbüslerde bulunan üyelerin üyeliği hızlı bir şekilde iptal edileceği gibi sonucunda oluşabilecek hukuki, cezai sorumluluğu kabul etmiş sayılmaktadır.


8- İş bu sözleşmede olduğu gibi üye, seferihisarsambalicisi.com.tr’yi kullanırken genel kurallara uymaması sebebiyle seferihisarsambalicisi.com.tr tarafından geçici veya süresiz olarak seferihisarsambalicisi.com.tr sanal alışveriş sitesinden dışlanarak üyeliği iptal edilebilir.


9- Seferihisarsambalicisi.com.tr’de sunulan her türlü makale, açıklama, logo, fotoğraf, görüntü, video, ses gibi materyallerin her hakkı saklıdır. İzinsiz olarak ticari ya da kişisel amaçlarla kullanılamaz. Bu sitede yer alan her türlü unsurun başka bir yerde kullanımı, seferihisarsambalicisi.com.tr’nin bilgisi dışında kesinlikle yasaktır.


10- Üye seferihisarsambalicisi.com.tr’den kopyası alınmış hiç bir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir Sanat Eserleri Kanunu kapsamı verilerini silemez ve çıkartamaz.


11- Seferihisarsambalicisi.com.tr ile üye arasındaki yazışmaların yedeklerinin alınması kişilerin kendi sorumluluğundadır. Yazışmaların alınmaması nedeniyle kaybolma, hasar görme ve silinmesinden dolayı oluşabilecek anlaşmazlıklarda ve arızalarda seferihisarsambalicisi.com.tr sorumlu tutulamaz.


12- Seferihisarsambalicisi.com.tr, sitesinde satışa sunduğu her türlü ürünleri satıştan kaldırma, ürün fiyatlarının değişkenliği, hizmet versiyonları kullanım şartları vb. sitenin genel yapısını oluşturan materyallerin değişikliğini yapma hakkını elinde tutar.


13- Seferihisarsambalicisi.com.tr’ye üye olan her ziyaretçi e-bülten üyeliğinde iletişim adreslerini sisteme tanımladığı anda seferihisarsambalicisi.com.tr üzerinden gelen her türlü ticari elektronik iletileri kabul etmiş sayılır.


14- Üye site kullanıcısının, seferihisarsambalicisi.com.tr’den gelen ticari elektronik iletileri almak istememesi durumunda info@seferihisarsambalicisi.com.tr ’ye bu isteğini dile getiren e-mail atması bu tür iletilerin gelmesini engelleyebilir.


15- Seferihisarsambalicisi.com.tr, üyenin sözleşmedeki hizmetlerden, teknik arızalar ve olağanüstü durumlar (ülke genelinde) yararlandırıp, sisteme giriş izinlerini üyenin sisteme tanımladığı kişisel bilgilerinin yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşmayacağına kabul ve taahhüt eder. Üye ya da üyelerin seferihisarsambalicisi.com.tr’nin çalışmasına engel olacak ve bu yönce arızalar çıkarmaya teşebbüs ya da teşebbüslerinin tespit edilmesi veya T.C. resmi makamlarından üye ya da üyelere yönelik suç duyurusu, soruşturma istemi gelmesi sebebiyle seferihisarsambalicisi.com.tr, ilgili üye ya da üyelerin kimlik bilgilerini araştırma ya da açıklama hakkına sahiptir.


16- Seferihisarsambalicisi.com.tr, verdiği hizmetin sürekliliğini sağlamak için dönem dönem siteyi durdurma, web sitesi üzerindeki görsel dizayn değişiklikleri gibi sitenin üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda değişiklikleri mevcut üyesini bilgilendirmek amacıyla üyesine ileti yollarıyla ulaşabilir. Üye; bu durumdan dolayı bu tür iletileri almayı, üye olunduğu anda bu maddeyi kabul etmiş sayılır.


17- Üye, bu üyelik ve kullanım şartlarının tüm maddelerini okumuş, anlamış, kabul etmiş ve kendisiyle ilgili verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt etmiş sayılmaktadır.


18- Seferihisarsambalicisi.com.tr üyesi, sipariş verme aşamasında oluşturulan formu doldurduktan sonra isteğe bağlı üyelik, heseap oluşturma butonunu işaretleyerek hesap oluşturabilir; işbu sözleşmede belirtilmiş şartlara uyulması ile kullanıcı adını ve şifresini girerek seferihisarsambalicisi.com.tr’yi kullanmaya başlayabilir.


19- Ürün fiyatı, özellikleri ve promosyonları haber verilmeksizin değiştirilebilir. Meşhur Seferihisar Şambalicisi, internet sitesi veya e-posta içeriğinde oluşabilecek tipografi ve yayın hatalarından sorumlu değildir. Ürün resimleri sunum amaçlıdır standart ürünlerden farklı görünebilir.


20- Kaynak belirtmeden içerik kullanılamaz, izinsiz alıntı yapılamaz.